<progress id="ftrvf"></progress>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span></video></span>
<strike id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<th id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"></video></span>
<progress id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>

幼兒園大班期末考試卷 (數學)

類別:數學試卷 更新時間:2019年01月10日 13:34:56

此試卷格式為:WORD DOC格式,紙張:A4,頁數:4頁。

幼兒園大班期末考試卷 (數學)

  幼兒園大班期末考試數 學 試 卷姓名                 班級               總分一、請小朋友按要求仔細分,仔細填。(4分)(            )                               (                    )(            )                               (                    )二、填空。(前3題每空2分,第4題每空1分,共23分)①② 9里面有(   )個1           9添上1是(    )③ 下面的方框里一共有(    )個圖形,   排在第(    )個④找規律填數三、把圓圈上面的數字按要求填到圓圈里  (6分)1  2  3   4   5   6  7   8    9  10四、轉換填空  (6分)1元=(  )角      10個1元是(   )元    10角=(    )元1角=(  )分      10個1分=(    )角    2元= (    )角五、看一看,連一連(6分)9:00               10:08                   8:00六、看圖列式計算。(1小題8分,2小題6分,3小題5分,4小題5分,共24分)①  ☆☆☆☆☆                          ☆☆☆☆☆☆☆☆☆                          ☆☆☆☆☆□+□=□     □-□=□□+□=□     □-□=□蘋果和梨、香蕉不規則擺放:

 、      有(    )個,      有(    )個,      有(    )個。

 、     和     一共有多少個?列式計算。

 、      和     一共有多少?列式計算。

  七、在〇填上>、<或 = (共9分)。

  9〇6            4〇11        6+6〇1421〇12         12-8〇8        3〇1+9八、計算(每空1分,共22分)① 6+2=□     12-6=□    5+7=□    8+8=□12-5=□      9+7=□   16+4=□   14-7=□②10-8-1=□                      6+6-5=□□③16  -  8 =□                      16+8=□1  6+  8

提示:上圖為該試卷的WORD截圖,下載后可直接打印,請點擊下方按鈕下載該試卷
數學試卷相關
  • 幼兒園試卷分類
  • 將此試卷分享到:
  • 數學試卷最新更新
在车里做这种事
<progress id="ftrvf"></progress>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span></video></span>
<strike id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<th id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"></video></span>
<progress id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>