<progress id="ftrvf"></progress>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span></video></span>
<strike id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<th id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"></video></span>
<progress id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>

幼兒園第一學期大班拼音期末考試試卷

類別:語文試卷 更新時間:2019年01月10日 13:21:02

此試卷格式為:WORD DOC格式,紙張:A4,頁數:2頁。

幼兒園第一學期大班拼音期末考試試卷

  第一學期大班期末考試拼音試卷姓名              分數一、天冷了,給下面小朋友帶上帽子。(20分)ā  á  ǎ  à             o  o  o  o         e  e  e  eI  I  I  I             u  u  u  u         ü  ü  ü  ü二、把下列各家小朋友按順序排好隊。(23分)b p m f    z c s  d t n l   ɡ k h   y w   zh ch sh r   j q x三、我會找出音節中的韻母(12分)dū (    )   chē(   )    nǚ(    )   xù(   )di (    )   kǎ(   )四、把下面字母變成整體認讀章節。(9分)z    c    s    zh    ch    sh    r    y   w五、填空。(14分)b - à -(  )          (  )--(  )- qūm - ǐ-(  )           (  )--(  )--lùj - ǘ -(  )           (  )--(  )--chēɡ - u - a -(   )     xiā-(  ) -(  ) -(  )六、請把正確的漢字的拼音連線。(16分)下    米    五    石     土     火     大     日mǐ    shí    xià    wǔ    dà    huǒ     tǔ     rì七、把字寶寶與相應的圖連上線(《登鸛雀樓》)(6分)

提示:上圖為該試卷的WORD截圖,下載后可直接打印,請點擊下方按鈕下載該試卷
語文試卷相關
  • 幼兒園試卷分類
  • 將此試卷分享到:
  • 語文試卷最新更新
在车里做这种事
<progress id="ftrvf"></progress>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span></video></span>
<strike id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<th id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"></video></span>
<progress id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>