<progress id="ftrvf"></progress>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span></video></span>
<strike id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<th id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"></video></span>
<progress id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>

Join In小學英語三年級上冊第1課時課件:Starter unit Let’s begin

類別:英語課件 更新時間:2020年05月06日 15:12:21

  教學目標

  1.能運用課文中的短語進行交流。

  2.能用適當的用語互相問候,詢問對方的名字,并能用文中句子進行自我介紹。

  3.能掌握課文中對話,并能表演對話。

  此ppt多媒體課件總共27頁,包含教案,請往下拉點擊下方按鈕進行下載。

Starter unit Let’s begin

Starter unit Let’s begin

提示:上圖為該課件的截圖,請點擊下方按鈕下載該課件
類別:英語課件 更新時間:2020年05月06日
  • 幼兒園課件分類
  • 將此課件分享到:
  • 課件搜索

  • 英語課件最新更新
  • 關注我們
在车里做这种事
<progress id="ftrvf"></progress>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span></video></span>
<strike id="ftrvf"><noframes id="ftrvf">
<th id="ftrvf"></th>
<th id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><video id="ftrvf"></video></span>
<progress id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>
<th id="ftrvf"></th>
<span id="ftrvf"><noframes id="ftrvf"><span id="ftrvf"></span>